O Kręgu

Puszczaństwo istnieje na ziemi, odkąd żyje na niej człowiek, gdyż już nasi pradziadowie prowadzili taki tryb życia, w którym oni i ich siły spotykały się bezpośrednio z puszczą – z życiem i siłami przyrody. Puszcza dawała schronienia, puszcza żywiła, leczyła i w niej się żyło nie niszcząc jej. Podziw budzi rozumność i celowość przyrody, która była nauczycielką człowieka. Dlatego też twórcy ruchu skautowego już w „nowoczesnym świecie” uznali, że życie skauta – harcerza, powinno być związane z puszczą, lasem i życiem przyrody. Z poznaniem przyrody, jej tajemnic, uroków, piękna, a tym samym jej ochrony – czyli z puszczaństwem. Już Robert Baden Powell powiedział, że skauting jest szkołą puszczaństwa…

— Chytry Żubr