WAZNE WICI! WAŻNE WICI! WAŻNE WICI!

Gromada Orłów Kręgu Czarnego Dębu zaprasza całą Puszczańską Brać na WIOSENNE POSIADY, które odbędą się dnia 25 miesiąca Kwitnących Konwalii, w Forcie 52 a Łapianka, przy ul. Fortecznej. (Przyszła siedziba Muzeum Harcerstwa) Początek godz. 14.00 W planie warsztaty ( Wykonanie łapaczy snów, Las w słoiku) OGNISKO! ZAKOŃCZENIE POSIAD O 20.30 Każda gromada proszona jest o potwierdzenie do 10 maja, kto przybędzie na posiady na adres: gromada.orlow@gmail.com, lub do Białego Jelenia – 501 475 700 Jeśli chcecie zorganizować w ramach posiad jakieś warsztaty, oraz przywieźć swój udział w Biesiadzie, Biały Jeleń też prosi o kontakt!